temporary
staffing

pokryte vaše sezónne peaky v produkcii alebo dočasné výpadky pracovnej sily s použitím našich kvalifikovaných zamestnancov.

pernament
placement

nájdite svojich dlhodobých zamestnancov bez zbytočného zdržania a zvýšených nákladov na vlastnú kapacitu.

Väčšina našich zamestnancov pochádza zo Slovenskej Republiky, Českej republiky a Poľska. Keďže ide o občanov Európskej únie, proces ich umiestnenia nie je zdržiavaný legislatívnymi prekážkami a teda nástup kandidátov je možné počítať v dňoch od odsúhlasenia zamestnanca.

Zamestnanci z tretích krajín ako Srbsko, Ukrajina, alebo Bielorusko, sú na druhej strane vhodnými kandidátmi pre klientov, ktorí hľadajú kapacity na vykrytie väčších počtov vysoko motivovaných pracovníkov na pozíciách s nižšou požadovanou kvalifikáciou.