Nastavenie spolupráce

Základom úspešnej spolupráce je pre nás detailne porozumieť Vašim potrebám a preferenciám ako aj stanoviť časový rámec Vašej objednávky. V jednotlivých obchodných prípadoch preto spravidla začíname  detailnou špecifikáciou pracovnej pozície, čo nám pomáha pri presnom zacielení a dosahovaní čo najvyššej efektivity pri nábore. Ihneď po špecifikácii Vašej objednávky začíname s procesom tak, aby prebiehal bez zbytočných prestojov a zdržaní. Pre detailné poznanie Vašich požiadaviek zvykneme klientom navrhovať krátky production walk, aleby vyplnenie popisného formulára, ktorý nám pomáha pri dôkladnom zoznámení sa s danou pozíciou.

Vyhľadávanie / výber kandidátov

Naši zamestnanci spoločne s našou vlastnou databázou uchádzačov sú naším najhodnotnejším aktívom. Tím recruiterov v plnom nasadení prehľadávajúci naše vlastné databázy kandidátov, efektívne on-line kampane a neutíchajúce telefónne linky… takto to vyzerá v našich kanceláriách pri plnení Vášho zadania, pričom cieľom všetkých je jediné: dodať Vašu objednávku k Vašej plnej a bezvýhradnej spokojnosti.

Administrácia povolení

Naši odborne zameraní zamestnanci sú v prevažnej väčšine občanmi EÚ, preto ich nasadenie na Vašom projekte nevyžaduje žiadne administratívne úkony, ktoré by mali za následok akékoľvek časové oneskorenie. Niektoré projekty našich zákazníkov  však počítajú s nasadením veľkých počtov zamestnancov s nižšími požiadavkami na ich kvalifikáciu. V takom prípade môže byť vhodným riešením umiestnenie zamestnancov z tretích krajín. Tu je však potrebné počítať s väčšími časovými nárokmi na proces administrácie pracovných povolení a povolení k pobytu v EÚ.

Nástup zamestnancov

V momente, keď sú tímy a dokumenty pripravené, nič viac nestojí v ceste zvyšovaniu Vašej produkcie. Naša práca tu však nekončí. Nepretržite udržiavame kontakt tak s vami ako aj s Vašimi novými pracovníkmi, aby sme tak zabezpečili ich bezproblémové začlenenie a efektívny pracovný výkon. Zabezpečujeme nielen ubytovanie a dopravu, ale aj všetky ostané koordinačné aktivity, aby bola zaistená Vaša spokojnosť s ich aj našou prácou.