Špecializujeme sa predovšetkým na technické pozície, kde sú našimi klientmi najčastejšie
dodávatelia z rôznych oblastí priemyslu ako automotive, chemický, potravinársky a
poľnohospodársky, petrochemický, ako aj samostaní výrobcovia vo viacerých oblastiach výroby.
Medzi inými sú najčastejšie obsadzovanými pozíciami aj nasledovné.

Primárne sa zameriavame na pozície:

Pre našich klientov dodávame taktiež pozície:

Jazyková vybavenosť väčšinou Anglickým alebo nemeckým jazykom na rôznych úrovniach
(zväčša A2 až B2)