Personálne
a obchodné
služby

Spoločnosť HOUSE MEDIA bola založená v Košiciach v roku 2007. Za vyše 10 rokov svojho pôsobenia sme sa stali partnerom mnohých významných spoločností v oblasti energetiky, telekomunikácií, zdravotníctva, finančných služieb, či strojárstva.

Dvoma základnými oblasťami pôsobenia spoločnosti sú:
Obchodné služby a Personálne služby